ЗАЗЕМИТЕЛЕН ЕЛЕКТРОД Ф20

ЗАЗЕМИТЕЛЕН ЕЛЕКТРОД Ф20

Поцинкован заземителен електод/Кол Ф20

Изграждане на вертикално-хоризонтални заземителни уредби и единични съсредоточени заземители.