ОПОРА ЗА ПЛОСЪК ПОКРИВ Ф8/Ф10

ОПОРА ЗА ПЛОСЪК ПОКРИВ Ф8/Ф10

ОПОРА ЗА ПЛОСЪК ПОКРИВ

Закрепване и дистанциране на мълниеотводния проводник при изграждане на конвенционална мълниезащитна мрежа върху хидроизолацията на плоски покривни конструкции.