КОНТРОЛНО-РЕВИЗИОННА КУТИЯ

КОНТРОЛНО-РЕВИЗИОННА КУТИЯ

Предпазва контролната връзка на заземителната уредба с токоотводната инсталация от корозия, механични повреди и нерегламентиран достъп до контролната клема.