КЛЕМА УЛУК ПРОВОДНИК Ф8/Ф10

КЛЕМА УЛУК ПРОВОДНИК Ф8/Ф10

КЛЕМА УЛУК ПРОВОДНИК Ф8/Ф10

Закрепване на мълниеотводния проводник Ф8/Ф10 към улук и осъществява електрическа връзка при метални улуци.