ДЪРЖАЧ С КЛИПС ∅8; ∅10;∅11,5 ЗА ПОКРИВИ ОТ БИТУМНИ, ШИСТОВИ КЕРЕМИДИ И ПОКРИВИ С ДЪРВЕНИ ПЛОЧИ

ДЪРЖАЧ С КЛИПС ∅8; ∅10;∅11,5 ЗА ПОКРИВИ ОТ БИТУМНИ, ШИСТОВИ КЕРЕМИДИ И ПОКРИВИ С ДЪРВЕНИ ПЛОЧИ

ДЪРЖАЧ С КЛИПС ∅8; ∅10;∅11,5 ЗА ПОКРИВИ ОТ БИТУМНИ, ШИСТОВИ КЕРЕМИДИ И ПОКРИВИ С ДЪРВЕНИ ПЛОЧИ

Закрепване на мълниеотводния провод-
ник чрез пластмасов клипс за всички видо-
ве покриви от битумни, шистови, метални
керемиди и покриви с дървени и керамични
плочи или метални обшивки.